Felles innsats mot arbeidslivskriminalitet

Nye Veier og Skatteetaten har signert avtale om å samarbeide mot arbeidslivskriminalitet. Målet med samarbeidet er å utveksle opplysninger som bidrar til å sikre Nye Veier seriøse leverandører og underleverandører som opptrer i samsvar med norske lover og regler.Partene har inngått avtale om samarbeid for...

Befaring for støy og anleggskader

Nye Veier har inngått kontrakt med Sweco Norge AS for kartlegging av lokale støytiltak og tilstandsregistrering på bygninger som ligger nær nye E6. Arbeidet er fremskyndet og starter i løpet av få dager.Omtrent 1200 eiendommer skal kartlegges for støy og befaring av eiendommene vil skje...

Fire felt gjennom Soknedal?

Statens vegvesen er innstilt på å utvide E6 til fire felt gjennom Soknedalen hvis Nye Veier bygger på denne måten nord og sør for vegvesenets strekning.Det var Trønderbladet som først omtalte denne saken som deretter ble slått stort opp i Adresseavisen (se sak under).Statens vegvesen har...

Får gjenbruke dagens E6

Vegdirektoratet er positive til at store deler av dagens E6 mellom Kolomoen og Øyer sør gjenbrukes. Det er klart etter at Vegdirektoratet har svart på Nye Veiers søknad om redusert frostsikring. Direktoratet stiller krav om frostsikring på 2,4 meter der det bygges ny vei, men er...