Milepæl for E39-prosjektet

Planprosessen for de første 900 meterne av E39-prosjektet fra Kristiansand til Sandnes er i mål.Mandal bystyre foretok 16. juni et enstemmig og historisk ja-vedtak. Da ble annengangsbehandlingen av detaljreguleringsplanen for E39-traseen fra kommunegrensen mot Søgne og fram til området ved Døle bru vedtatt.Jon Gunnar Ask...

Kutt på 700 mill. i Midtre Gauldal?

E6-utbyggingen i Midtre Gauldal kan gjøres betydeligere rimeligere enn tidligere antatt, går det fram av ferske beregninger fra Nye Veier.På et dialogmøte med kommuneledelsen 19. juni gjentok veiselskapet behovet for kostnadsreduksjoner hvis E6 sør-prosjektet (Ulsberg–Melhus) skal ha muligheter for å komme oppover på Nye Veiers...

Enstemmig vedtak om nytt kryss i Brumunddal

Ringsaker kommune har i dag vedtatt detaljreguleringsplanen for E6 Tjernli – Botsenden inkl. nytt kryss i Brumunddal. Vedtaket gir et godt og enkelt lesbart kryss med en tydelig hovedatkomst inn til Brumunddal sentrum.Planforslaget fra Nye Veier ble enstemmig vedtatt.- Gjennom reguleringsendringen har vi, i tett...

Melhus: Nytt liv i tomme hus

Nye Veier overlater fraflyttede hus til Melhus kommune.De om lag 15 husene i Melhus ble innløst av Statens vegvesen i forbindelse med reguleringsplanen for ny E6 i 2016.  Siden har boligene stått tomme, og ennå er det fire–fem år til byggestart. Nye Veier og Melhus kommune har...

– Rimeligere vei til økt nytte

– Den sikreste muligheten for rask E6-utbygging mellom Ulsberg og Melhus er å redusere kostnadene og øke samfunnsnytten.Dette var Nye Veiers klare budskap til Melhus formannskap under et orienteringsmøte 12. juni. Her gjorde utbyggingssjef Lars Bjørgård det klart at kostnadsreduksjoner er nødvendig for å få...