– Ingen oppfatning om travbane

- Nye Veier har ikke noen oppfatning om ny travbane i Malvik, men har opplyst om mulige kostnadsreduksjoner og positive klima- og trafikkmessige konsekvenser, påpeker statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) i sitt svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV).Stortinget: Se spørsmål og svar     ...

E39-kontrakt raskt tilbake i markedet

[caption id="attachment_10364" align="aligncenter" width="1024"] Starten: Ved Grauthelleren vest for Kristiansand sentrum starter byggingen av ny trafikksikker firefelts E39 vestover. Illustrasjonen viser blant annet toplankryss som skal etableres der.[/caption] Det blir minimale forsinkelser på E39-prosjektets byggestart. Det er klart etter at E39-konkurransen på ny kunngjøres like over...

Grunnundersøkelser for ny bru over Mjøsa

Nye Veier har startet på arbeidet med grunnundersøkelser i Mjøsa for å kartlegge grunnforholdene der den nye mjøsbrua skal bygges. Grunnundersøkelsene gjennomføres ved hjelp av ulike geofysiske målinger fra båt. Arbeidet skal gjennomføres i løpet av desember.Den nye brua er planlagt å krysse Mjøsa...

Må finne ny E6-trasé forbi Åsen

Grunnundersøkelser i Åsen viser at det må utredes alternativer til den opprinnelige E6-traséen.– Vi kan nå slå fast at det ikke lar seg gjøre å bygge tunnel der kommunedelplanen la opp til en slik løsning, sier Nye Veiers utbyggingssjef for Ranheim–Åsen, Jørund Gullikstad.Nye Veier må...

Melhus dropper Lerkrysset

Kommunestyret i Melhus kommune har frafalt kravet om E6-kryss på Ler, slik Nye Veier hadde bedt om.Med 19 stemmer fra Høyre, FrP, Sp, KrF, Venstre, SV og Mdg besluttet flertallet å si nei til det omdiskuterte krysset.Mindretallet fra Arbeiderpartiet (14) og Melhuslista (4) stemte for...

E39-prosjektet har ansatt utbyggingssjef i Rogaland

[caption id="attachment_10158" align="aligncenter" width="1024"] Anne Stine Johnson er ansatt som utbyggingssjef for E39-prosjektet i regi Nye Veier gjennom Rogaland.[/caption]Anne Stine Johnson er ansatt som utbyggingssjef for Nye Veiers E39-prosjekt gjennom Rogaland.Johnson har de siste tre årene jobbet på «Vegseksjon Stavanger investering» som prosjektleder. Der har...

Leverandørdag for drift og vedlikehold

Sammen med Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterer Nye Veier til leverandørdag for drift og vedlikehold av vei og elektro. Et av målene med dagen er å få innspill fra markedet til kontrakter for drift av veianlegg. Arrangementet foregår 6. desember på Gardermoen. Programmet finner du her: ...