Mange ville vite mer om E39-planene

[caption id="attachment_9534" align="alignleft" width="300"] Thomas Kaaløy Jensen (t.h.) var blant representantene fra E39-staben som stod til disposisjon for publikum etter foredraget. Mange hadde spørsmål knyttet til egen eiendom og veipåvirknin[/caption]Aulaen til Mandal videregående skole med en kapasitet på 200 sitteplasser var ikke nok da Mandal...

«Kraftig økning i bevilgningene»

- Nye Veier AS har i snart to år vist at det er mulig å bygge vei billigere og mer effektivt i Norge. Regjeringen ønsker å fortsette denne trenden i norsk veiutbygging og foreslår derfor et betydelig beløp til selskapet, skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding...

Anleggsstart i november på Arnkvern – Moelv

Allerede i november blir de første maskinene fra Veidekke synlige langs E6 på strekningen mellom Arnkvern og Moelv. De første arbeidene starter trolig på Bergshøgda, Brumunddal og Økelsrud. I tillegg skal Veidekke etablere rigg på Granerudjordet i Brumunddal.Veidekke Entreprenør AS skal bygge 24 km...

Fire felt og 110 gir best samfunnsnytte

– Jo raskere og smidigere trafikken trafikken kan avvikles, jo større blir den økonomiske nytten for samfunnet, skriver Nye Veiers prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan og regionsjef i Lastebileierforbundet, Roar Mehum, i et felles innlegg i Trønderbladet.Les innlegget fra Vatan og MelumLes Bjørn Ivar Hages kritikk...