Velkommen til digitalt folkemøte

Nye Veier, Peab og COWI inviterer til digitalt folkemøte om byggingen av E6 Kvål-Melhus. På grunn av korona-situasjonen holdes folkemøtet på nett.

Nettmøtet holdes mandag 4. mai klokken 19-20:30. Vi kommer til å oppdatere dere på status i prosjektet samt fortelle om hva som kommer til å skje de neste månedene. Støy, støv og rystelser, trafikkomlegginger og andre forhold som kan påvirke beboerne langs E6, er hovedtema. Vi kommer også til å si noe om arbeidet langs Gaula og hvordan det påvirker årets laksesesong. 

Møtet vil foregå i Microsoft Teams. Klikk her for å delta i møtet. 

Møtet er åpent for alle og du trenger ingen brukerprofil/innlogging for å delta. Du kan sende inn spørsmål underveis via chaten vår. Det gjør dere slik det er vist på bildet ovenfor (klikk på bildet for å se det stort).

Du kan også sende inn spørsmål på forhånd. Send da en e-post til info-trondelag@nyeveier.no

Vi minner om at dette er et åpent folkemøte. Vi kommer derfor til å snakke på et generelt nivå og kan ikke svare på spørsmål som angår den enkelte.

 

IT-support
Har du problemer med å logge deg på møtet, kan du kontakte IT-support. Ring 920 35 520.
Dette nummeret vil være tilgjengelig fra klokken 18.45 og utover møtet, mandag 4. mai

 

 

Hvis lenken ovenfor ikke fungerer, kan du prøve å kopiere hele denne adressen og lime inn i nettleseren: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDFjNWI4YzMtMWNmYi00ZTFlLTkzNzgtNDRhOTdhY2QwNWY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c293d48-be0d-4adc-8f3d-e5912b2c2901%22%2c%22Oid%22%3a%2257ce7741-7c9d-4dfa-9500-3d7550e55a2a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Bilder