Digitalt folkemøte om E6 Kvithammar-Åsen

Nå er reguleringsplanen for Kvithammar-Åsen, Stjørdal-parsellen, ute på høring. I den forbindelse ønsker Nye Veier velkommen til digitalt folkemøte og åpen kontordag.

Reguleringsplan for Kvithammar – Åsen, parsell Stjørdal er nå lagt ut til offentlig ettersyn og høring. I den forbindelse arrangerer Nye Veier et åpent folkemøte onsdag 21. oktober. Her vil vi kort presentere planforslaget, og vise og forklare hvordan publikum kan medvirke. Nye Veier arrangerer møtet, men har også med seg representanter fra rådgivergruppen.

På grunn av situasjonen med korona, blir møtet holdt digitalt i Microsoft Teams. Det er enkelt å logge seg på, og du kan stille spørsmål underveis ved å bruke chatten. Det gjør du på denne måten:


Du kan også sende inn spørsmål i forkant av møtet. Send da en e-post til e6kaa@selberg.no. Merk e-posten med «Folkemøte 21.10».

Vi minner om at dette er et møte som er åpent for alle. Vi må derfor holde oss på et overordnet nivå, og kan ikke gå inn i enkeltsaker. Dersom du ønsker å snakke med oss på tomannshånd, er du hjertelig velkommen til åpen kontordag 29. oktober i Stjørdal. Der vil vi være fra klokken 9 til 15. Du bestiller tid ved å kontakte Siri Hegre. Se kontaktinfo lenger nede. 

 

Digitalt folkemøte
Tid: 21.10.20 klokken 18.00-20.00
Sted: Microsoft Teams. Lenke til folkemøtet legges ut her 21.10.20

Åpen kontordag
Tid: 29.10.20 klokken 09.00-15.00
Sted: Quality Airport Hotel Værnes
Bestill møtetid ved å kontakte Siri Hegre
E-post: siri.hegre@nyeveier.no
Telefon: 993 57 353

 

På denne siden finner du planbeskrivelsen og alle andre dokumenter til planforslaget
Frist for å komme med merknader er 05.11.20.

Du finner mer informasjon om planforslaget, prosjektet og reguleringsprosessen på www.e6kaa.no

 

 

Bilder