Digitalt folkemøte om ny E18 Dørdal - Tvedestrand 23.9.20 kl 18:00

På grunn av utviklingen i covid-19 smittesituasjonen besluttet Nye Veier, i samråd med styret i det interkommunale plansamarbeidet, at det ikke ble avholdt fysiske folkemøter i forbindelse med varsel om planoppstart for reguleringsplan E18 Dørdal - Tvedestrand. Det var tidligere annonsert fysiske folkemøter, men møtene ble erstattet av et digitalt folkemøte 23.september. Opptak av det digitale folkemøtet er lagt ut på YouTube.

Folkemøtet ble gjennomført som et direktesendt digitalt møte. Opptaket av møtet er lagt ut på medvirkningsportalen på nyeveier.no

Praktisk informasjon om videre medvirikning

Videre nå skal det avholdes dialogmøter med lag, foreninger og organisasjoner. Det blir også åpne kontordager. Disse møtene vil kreve påmelding og blir annonsert i aviser. Se også medvirkningsportalen for mer informasjon om forslag til planprogram, kart som viser varselgrenser og annen nyttig informasjon.