Digitalt informasjonsmøte om E6 Være

Vi begynner nå fase to av anleggsarbeidet på Være i forbindelse med utbyggingen av E6 Ranheim – Værnes. Vår entreprenør, Acciona, ønsker derfor alle interessenter velkommen til digitalt informasjonsmøte.

I de kommende ukene vil fase to for E6 på Være/Bjørnstad bli iverksatt. I den forbindelse arrangerer vår entreprenør, Acciona, et åpent, digitalt informasjonsmøte onsdag 27. januar klokken 17-19. Her vil de kort presentere planen og si litt om hvordan dette kan påvirke omgivelsene i anleggsfasen. Møtet vil være sentrert rundt støy relatert til anleggsfasen.

På grunn av situasjonen med korona, blir møtet holdt digitalt.

Det vil være mulig å skrive spørsmål i løpet av møtet ved bruk av chatten. Du kan også sende inn spørsmål i forkant av møtet. Send da en e-post til slyngholm@acciona.com. Merk e-posten med «Informasjonsmøte 27.01».

Ettersom dette møtet er åpent for et større publikum vil de ikke ha mulighet til å diskutere enkeltsaker. Møtet blir holdt på et overordnet nivå. Dersom du ønsker å snakke med Acciona på tomannshånd, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med Sondre Lyngholm på slyngholm@acciona.com.