Opptak av folkemøte om E6 Gyllan-Kvål (Hovin) 29.04.21

På denne siden finner du opptak av det digitale folkemøtet om E6 Gyllan-Kvål, som ble holdt 29.04.21. Du kan også bla deg gjennom selve presentasjonen som ble vist.

Nye Veier har startet reguleringsarbeidet for E6 Gyllan-Kvål i Melhus kommune. I mars ble det kjent at Nye Veier foreslår en ny trasé på Hovin. Dette forslaget presentert nærmere i et digitalt folkemøte torsdag 29. april.  

Fikk du ikke med deg møtet, kan du se opptaket her:

Selve møtet starter ca. to minutter uti.

 

Og her er presentasjonen som ble brukt i møtet.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med:

Jan Olav Sivertsen, planprosessleder
915 46 871
jan.olav.sivertsen@nyeveier.no

Lars Bjørgård, prosjektsjef
913 39 511
lars.bjorgaard@nyeveier.no

Lars Håvard Verklad, seniorrådgiver grunnerverv
975 11 662
lars-haavard.verkland@nyeveier.no

Erik Gjeten, grunnerverv
416 50 995
erik.gjeten@nyeveier.no

Her kan du lese mer om grunnerverv i Nye Veier.

Bilder