Digitalt informasjonsmøte om detaljregulering for E6 Øyer - Otta

Digitalt informasjonsmøte den 8. desember kl. 18.00-19.30. På grunn av smittesituasjonen har Nye Veier, i samråd med kommunen, besluttet at det åpne møtet blir et digitalt møte. Møtet kan følges på RingebuKommuneTV.

Nye Veier og Ringebu kommune inviterer til digitalt informasjonsmøte i forbindelse med varsel om planoppstart og høring av planprogrammet for E6 Øyer - Otta: 

>> Møtet kan følges på RingebuKommuneTV.

Sendingen blir tatt opp, slik at det vil være mulig å se møtet igjen senere. Dersom du har spørsmål til prosjektet kan du sende det til e6ofso@asplanviak.no.  

(Det fysiske møte på Tromsvang er avlyst).

Åpent kontor torsdag 9. desember 

Nye Veier holder «Åpent kontor»  9. desember 2021 mellom kl. 12.00-17.30. Her vil det bli anledning til å stille spørsmål og snakke med de som jobber med prosjektet. Også disse møtene blir digitale. Send en e-post til e6ofso@asplanviak.no med ønsket møtetidspunkt, så inviterer vi deg til et digitalt møte på Teams.

Bilder