Takk for digitalt oppmøte

Siste dag i september gjennomførte Nye Veier et digitalt folkemøte om reguleringen av ny E6 fra Nedgård (Åshuset) til Toset i Rennebu kommune. I denne saken finner du både presentasjonen som ble vist og opptak av møtet.

Prosjektsjef Arild Mathisen foretrekker å møte folk ansikt-til-ansikt, men på grunn av situasjonen med korona har Nye Veier sagt at alle folkemøter inntil videre skal være digitale. Det er naturligvis som et bidrag i dugnaden for å få ned smittetallene.

– Vi synes et digitalt møte er bedre enn ingenting. Så får vi heller glede oss til å møtes igjen ved en senere anledning, sier Mathisen.

Og det virket ikke som at den digitale løsningen hindret folk i å «møte opp». Cirka 70 personer fulgte med på møtet, og det kom inn mange gode spørsmål. Det handlet blant annet om hyttefelt, RV3, turmuligheter i anleggsperioden og bruk av massen, for å nevne noe.


I opptaket av møtet får du svar på alt dette.

– Vi trodde ikke at vi fikk til å ta opp møtet, men det viste seg at vi gjorde det likevel, sier Mathisen fornøyd.

Vil du bare se selve presentasjonen som ble brukt i møtet, kan du klikke her.

Her kan du lese mer om Nye Veiers løsningsforslag samt finne planprogrammet.


Flere av spørsmålene som kom fra tilskuerne, handlet om grunnerverv. Det kan du lese mer om her. Der forklarer vi gjennomføringen steg for steg, og svarer på ofte stilte spørsmål. 

 

Bilder