CO2 fotavtrykk

I forbindelse med høringsrunden for Nasjonal Transportplan har flere interessenter fremmet forslag om tydelige og konkrete utslippsmål for CO2 frem mot 2030. Det er fremmet konkrete forslag om at:

        Utslippene ved bygging av infrastruktur skal reduseres med 40 % innen 2030

        Utslippene fra drift og vedlikehold skal reduseres med minst 50 % innen 2030

Nye Veier støtter disse ambisjonene og vil legge målsettingene til grunn for sin virksomhet og sine planer.

I tillegg til god planlegging og gjennomføring av byggeprosjektene, vil Nye Veier bidra til redusert C02-utslipp gjennom bevisste valg av materialer og materialmengder, økt bruk av alternative drivstoff samt økt bruk av nullutslippsteknologi i prosjektene.

En bevisst holdning til selskapets påvirkning på samfunnet står sentralt når Nye Veier bygger vei i Norge – herunder et mål om å redusere våre aktiviteters CO2-utslipp.

Sist oppdatert: oktober 25, 2016