Relatert prosjektside: E6 sør: Ulsberg–Melhus
Relatert prosjektside: E6 nord: Ranheim-Åsen

E6 Trøndelag: Juridisk bistand fra Bjerkan & Stav

Advokatfirma Bjerkan & Stav skal bistå Nye Veier i grunnervervet på E6 Trøndelag.

– Vi har lang erfaring med grunnervervsaker og har bistått flere store virksomheter, inkludert Statens vegvesen. Nå ser vi fram til å samarbeide med Nye Veier, sier Karl Bjørnar Olsen, advokat og partner i Bjerkan & Stav.

Han skal selv arbeide med grunnervervet i veiselskapet, sammen med bl.a. advokatkollegene Guri Uvsløkk Vagnildhaug, Ola Oldren og Thomas Gundersen.

– Advokatene fra Bjerkan & Stav er svært kompetente og har god kunnskap om grunneierforhold i vårt utbyggingsområde. Dette er viktig for å kunne håndtere slike saker raskt og fornuftig, sier grunnerverver Lars Håvard Verkland, Nye Veier Trøndelag.

Verkland understreker at det for framdriften i utbyggingsprosjektet er helt avgjørende at grunnerverv avklares uten unødige forsinkelser. Han påpeker også at Nye Veier har stor forståelse for grunneiernes ofte vanskelige situasjon.

– Rettferdighet og likebehandling er derfor sentrale prinsipper for oss. Vi ønsker dessuten en utpreget løsningsorientert dialog med grunneierne, fastslår Verkland.

Advokatene i Bjerkan & Stav tar fatt på oppgavene for Nye Veier Trøndelag så snart det er praktisk mulig.

Foto over:
AVTALE: Karl Bjørnar Olsen fra Bjerkan & Stav (t.h.)  signerte kontrakten med Nye Veiers Johan Arnt Vatnan.