Relatert prosjektside: E6 sør: Ulsberg–Melhus
Relatert prosjektside: E6 nord: Ranheim–Åsen

Første bompengevedtak for E6 Trøndelag

Midtre Gauldal har som første kommune vedtatt Nye Veiers bompengeforslag for nye E6, Ulsberg-Melhus.

Kommunestyrets vedtak 4. mai var enstemmig. Samtidig gir de folkevalgte i Midte Gauldal uttrykk for at de «forventer reell og god medvirkning om det blir aktuelt å vurdere trafikkregulerende tiltak på sideveier i fremtiden».

Møteprotokoll Midtre Gauldal

Saksframlegget fra Nye Veier

MERK: I tillegg til Midtre Gauldal behandles bompengesaken fra Nye Veier av sju trønderske kommuner i mai og juni , samt fellesnemda for de to fylkeskommunene.

Kommunestyremøter:

  • Levanger: 10. mai
  • Rennebu: 11. mai
  • Stjørdal: 18. mai
  • Melhus: 23. mai
  • Oppdal: 25. mai
  • Malvik: 29. mai
  • Trondheim: 15. juni

15. juni kommer bompengesaken også opp i fellesnemda for Sør- og Nord-Trøndelag. Deretter blir den fremmet som proposisjon for Stortinget, med sikte på endelig vedtak til høsten.