KONFERANSER / EVENTS

Leverandørdag 26. September 2017

Nye Veier inviterer til leverandørdag på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo. På leverandørdagen vil vi gi informasjon til markedet/total leverandørene om Nye Veiers prosjekter med fokus på E39 og E6 Trøndelag.

Det vil også være mulig å booke inn 1-1 møter med Utbyggingsområdet E6 Trøndelag. Les mer og meld deg på her!

Leverandørdag 25. januar 2017

Nye Veier inviterer til leverandørdag på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo. På leverandørdagen skal vi informere om kommende prosjekter, involvere bransjen gjennom workshop og nettverksbygging og vi skal snakke om samfunnsansvar og HMSK. Les mer.

Leverandørdag 14. juni 2016

Nye Veier ønsker velkommen til Leverandørdag på Radisson Blue Airport Hotell på Gardermoen 14. juni 2016. Se programmet og meld deg på ved å trykke her.

Leverandørdag 17. februar 2016

Veiselskapet Nye Veier ønsker velkommen til Leverandørdagen på Park Inn hotell, Gardermoen den 17. februar 2016. Les mer om dagen og last ned presentasjonene ved å trykke her. Alle spørsmål vedrørende konkurransen må stilles i vårt konkurransegjennomføringsverktøy. Dette får dere tilgang til via kunngjøringene i Doffin/TED.

Supplier Conference September 26, 2017

Nye Veier would like to invite you to our Supplier Conference on the 26th of September 2017. The conference is being held to provide information about Nye Veier’s projects, mainly focusing on E39 and E6 Trøndelag.

There will also be an opportunity to schedule bilateral meetings with E6 Trøndelag. Read more and sign up here!

SUPPLIER CONFERENCE 25 JANUARY 2017

Nye Veier would like to welcome you to the Supplier Conference at Radisson Blu Plaza Hotel in Oslo on 25 January 2017. Read more.

Supplier Conference 14 June 2016

Nye Veier would like to welcome you to the Supplier Conference at Radisson Blue Airport Hotel at Gardermoen on 14 June 2016. Read more about the conference and sign up at this page.

Supplier Conference, 17th of February 2016

Welcome to Nye Veier’s Supplier Conference at the Park Inn Hotel, Oslo, Gardermoen on the 17th of February 2016. Read more about the conference, and download the presentations on this page.

All questions regarding the qualification and tender offer is done through our procurement tool via Doffin / TED.

Sist oppdatert: august 14, 2017