Relatert prosjektside: E6 sør: Ulsberg–Melhus

Melhus dropper Lerkrysset

Kommunestyret i Melhus kommune har frafalt kravet om E6-kryss på Ler, slik Nye Veier hadde bedt om.

Med 19 stemmer fra Høyre, FrP, Sp, KrF, Venstre, SV og Mdg besluttet flertallet å si nei til det omdiskuterte krysset.

Mindretallet fra Arbeiderpartiet (14) og Melhuslista (4) stemte for å bygge krysset på Ler, i samsvar med innstillingen fra formannskapet.

Før kommunestyremøtet (21/11) valgte Kristelig Folkeparti å endre standpunkt og fremme et alternativt forslag. Tilhengerne av krysset, inkludert ordfører Gunnar Krogstad (Ap), kom dermed i mindretall.

Innstilling + forslag fra Kr.F + vedtak

– Jeg er glad for beslutningen i kommunestyret. Den er gunstig både for Melhus og de øvrige E6-kommunene i Gauldalen, sier prosjektdirektør i Nye Veier, Johan Arnt Vatnan.

Ifølge Vatnan vil vedtaket gjøre det enklere å gjennomføre E6-utbyggingen mellom Ulsberg og Melhus etter planlagt framdrift. Uten Lerkrysset er det også langt større muligheter for tidlig byggestart mellom Kvål av Melhus sentrum, forhåpentligvis fra sommeren 2019.

– Skulle vi brukt nærmere 400 millioner kroner på Lerkrysset, ville E6 sør-utbyggingen definitivt blitt utsatt. Nye Veiers forpliktende spareprogram forutsetter nemlig at det må spares minst 20 prosent på alle strekninger selskapet har ansvaret for å bygge ut, påpeker Vatnan.

Han understreker også at Nye Veier ikke kan starte utbyggingen mellom Kvål og Melhus sentrum uavhengig av Lerkrysset, selv om dette arbeidet vil tilhøre en annen kontrakt.

Årsaken er at veiselskapet må godkjenne hele strekningen Ulsberg–Melhus før kontrakter kan inngås for delstrekninger.

– La det ikke være tvil: Vi ønsker snarlig oppstart av Ulsberg–Melhus. Men må vi prioritere strengt for å få det til, sammen med kommunene, sier Vatnan.

Faktaskriv til kommunestyret fra Nye Veier

Foto over:
ORIENTERING:  Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan på talerstolen i kommunestyresalen i Melhus, mellom utbyggingssjef Lars Bjørgård og ordfører Gunnar Krogstad (sittende t.h.)