Nye E 39 Kristiansand – Lyngdal: Ser fram til å bygge tryggere vei

– Vi er glade for å kunne starte jobben med å erstatte den tungt ulykkesbelastede E 39-strekningen fra Kristiansand til Lyngdal. Alt ligger til rette for byggestart allerede i mai 2018, sier utbyggingsdirektør Asbjørn Heieraas, ansvarlig for prosjektet.

Samferdselsdepartementet la torsdag 11. mai fram forslag om utbygging og finansiering av firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t fra Kristiansand til Lyngdal. Veien blir stort sett realisert i ny trase. Strekningen som i dag er 80 kilometer lang vil bli redusert til 68 kilometer. Veistrekket med tofelts vei er blant de viktigste transportaksene i landet, men kjennetegnes med svært varierende standard preget av bratte partier og særlig utsatt for ulykker. Siden 2005 er 17 personer drept, og 22 personer alvorlig skadet i trafikkulykker på veistrekket som blir erstattet av ny stamvei.

Trafikksikkerhet og kvalitet

Strekningen er en del av porteføljen til Nye Veier AS. Prosjektdirektør for E 39 Kristiansand-Sandnes, Asbjørn Heieraas, ser fram til at prosjektet Nye Veier har fått ansvar for blir realisert.

– Nye Veier er glade for å at vi har kommet et langt steg videre mot utbygging av E 39, og dermed å knytte Sørlandet sammen med Rogaland. Med ny og sikrere stamvei vil antall ulykker med personskade bli sterkt redusert. I tillegg vil reisetiden bli nesten halvert, sier Heieraas.

Nye Veier anslår at prosjektet kan realiseres mer enn 2 milliarder kroner rimeligere enn tidligere anslag uten at det går på bekostning av krav til trafikksikkerhet og kvalitet. Prisen blir dermed betydelig redusert i Nye Veiers kalkyle på drøye 21 milliarder kroner.

– Med vår gjennomføringsmodell, der helhetlig utbygging over lengre strekninger er en forutsetning sammen med tidlig involvering av leverandør- og entreprenørmarkedet, erfarer vi at det er mulig å redusere kostnadene vesentlig. Vi har ambisjoner om å spare ytterligere milliarder frem mot åpning av stamveien. Firefelts vei på hele strekningen gir høy trafikksikkerhet. Kvalitet og god standard for veibrukeren er en selvfølge for dagens brukerkrav, sier administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland.

Vil i gang på Stavanger-siden

Like over sommeren lyser Nye Veier ut den første kontrakten, og de første anleggsmaskinene vil være på plass allerede neste vår.

– Videre skal vi jobbe knallhardt for å også komme i gang fra Stavanger-siden så snart som mulig. E 39-utbyggingen er viktig for samtlige som bor og jobber i regionen, og er svært etterlengtet. Vi gleder oss til å være i full gang, sier prosjektdirektør Asbjørn Heieraas.

 

Kontaktinformasjon:

Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Nye Veier – E-post: ingrid.hovland@nyeveier.no

Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør utbyggingsområde E 39 –  tlf. 97 56 36 20 E-post: asbjorn.heieraas@nyeveier.no

Les mer om E39-prosjektet HER