Nye Veiers forslag om ny E16 Nybakk – Slomarka

Samferdselsdepartementet utfordret Nye veier og Statens vegvesen i fjor å komme med forslag til kostnadsreduksjoner for strekningen E16 Nybakk – Slomarka.

De to partene presenterte hver sine ulike forslag like før årsskiftet. Du kan lese om dette i Teknisk Ukeblad, og her finner du Nye veiers forslag:  E16 Nybakk Slomarka