Børseth på «utlån» til OECD

Nye Veiers direktør for kontrakt og marked, Bjørn Børseth, fratrer stillingen sin og «lånes ut» til OECD i ett år.

- Dette illustrerer godt det gode samarbeidet Nye Veier har fått med OECD. Utlån av Bjørn Børseth skal bidra til å utveksle arbeidsmetoder og fremme informasjonsdeling på tvers, sier administrerende direktør Anette Aanesland i Nye Veier.

Børseth fratrer altså stillingen som ansvarlig for kontrakt og marked, en posisjon han har hatt siden Nye Veier ble etablert og startet opp i januar 2016. Stilingen blir midlertidig besatt av Rita Charlotte Lid, som i dag er leder for Nye veiers juridiske team.

Bjørn Børseth skal hospitere hos OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) ved deres hovedkontor i Paris fra 1. september til utgangen av august neste år. Da skal han etter planen returnere til Nye Veier og en stilling som strategisk rådgiver.

Ved OECD blir Børseth seniorrådgiver for OECDs avdeling for infrastruktur og offentlige anskaffelser, og blant mange oppgaver blir forskning, økonomisk analyse, formidling, representasjon, koordinere landprosjekter og være med i tverrfaglige team av eksperter.

- Det kommer til å handle en god del om bærekraft og strategier for å etablere innovative anskaffelser. Jeg gleder meg til å få jobbe i en stor og kompetent organisasjon som jeg kjenner godt til etter Nye Veiers samarbeid med OECD. De har blant annet analysert en del av våre arbeidsmetoder, og vi har utvekslet informasjon over en tid, sier Børseth.

Børseth har markert seg som en tydelig talsmann for Nye Veier når det gjelder anskaffelser og kontrakter. Han har stått i front for selskapets innovasjoner innenfor disse fagfeltene, og vært en talsmann for å bruke innkjøpsmakten for å effektivisere og fornye veisektoren.

- Vi mister en markant og kompetent leder, men mener det er verdifullt å samhandle med organisasjoner som OECD. Tilbake får vi ganske sikkert en versjon av Bjørn med enda flere nye ideer og relevant kunnskap, sier Anette Aanesland.

Kontakter

Christian Altmann
Kommunikasjonsdirektør
90968541
christian.altmann@nyeveier.no

Anette Aanesland
Administrerende direktør
anette.aanesland@nyeveier.no

Bjørn Børseth
Direktør for kontrakt og marked
975 01 310

Bilder