Alle planer overlevert i Trøndelag

Nye Veier har formelt fått overlevert alle Statens vegvesens planer og dokumenter for tre E6-strekninger i Trøndelag.

SIGNERING: Strategidirektør Kjetil Strand, Statens vegvesen (t.h.) og prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier.

Statens Vegvesen har fra 1. januar 2016 bistått Nye Veier med planlegging av:

  • Ulsberg–Melhus (6 reguleringsplaner)
  • Ranheim–Værnes (3 reguleringsplaner)
  • Kvithammar–Åsen (1 kommunedelplan)

Nå er dette planarbeidet fullført, og de to siste reguleringsplanene er oversendt kommunene for andre gangs behandling. Bistanden fra Statens vegvesen er derfor i all hovedsak avsluttet, og 8. mars signerte Kjetil Strand, Statens vegvesen, og  Nye Veiers Johan Arnt Vatnan  til sammen 8 overleveringsprotokoller.

Det er en betydelig mengde dokumenter det er snakk om: konseptvalgutredinger (KVU), kommunedelplaner (KDP) og reguleringsplaner. Disse planene og dokumentene har Nye veier bruk for i den videre prosessen med prosjektering og utbygging av de aktuelle strekningene.

Etter at selskapet ble opprettet 1. januar 2016 har Nye Veier og Statens vegvesen samarbeidet tett og godt om de viktige hovedveiene sør og nord for Trondheim.