Bomutredninger for E6 Trøndelag

De varslede bompengeutredningene er klare for Nye Veiers E6-prosjekter: Ranheim–Åsen og Ulsberg–Melhus.

– Nå håper vi på grundig og positiv behandling i alle berørte kommuner, slik at vi kan holde fremdriftsplanen for tidenes infrastruktursatsing i det samlede Trøndelag, sier prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier.

Av utredningen for Ranheim–Åsen går det fram at takstnivået i alle bommene på nye E6 videreføres som nå. Samtidig fjernes dagens bom på Leistad i Malvik. Med rabatt vil det dermed koste 85 kroner for en personbil på hele strekningen mellom Ranheim og Åsen, det vil si en takst på vel 2 kroner kilometeren. For tunge kjøretøyer blir prisen 212 kroner for samme strekning.

For Ulsberg–Melhus foreslår Nye Veier et takstnivå i samsvar med vedtaket i Sør-Trøndelag fylkeskommune i 2014. Da ble den maksimale bompengesatsen for hele strekningen fastsatt til 180 kroner, det vil si 206,- etter dagens kroneverdi (inkludert bompengetaksten ved Fossum bru, sør for Soknedal).

Bompengeutredningene er (24.april) oversendt berørte kommuner og fylkeskommuner for videre behandling, med sikte på vedtak i fellesnemda for Trøndelag 14./15. juni. Høsten 2017 ventes endelig vedtak i Stortinget.

For ytterligere opplysninger, kontakt:
Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan, Nye Veier Trøndelag
johan.arnt.vatnan@nyeveier.no
922 51 113

Les begge utredningene her:

Nye E6 Ranheim–Åsen

Nye E6 Ulsberg–Melhus

Bilder