Bygger opp kontoret i Trondheim

Nye Veiers prosjektorganisasjon i Trøndelag er under oppbygging. I slutten av mars blir det innflytting i nyinnredede lokaler Sluppenveien 17 i Trondheim, også kalt Stålgården.

Foto: Siri Hegre, adm. koordinator, inspiserer innredningen av Nye Veiers kontor i Trondheim.

Til nå er 11 medarbeidere knyttet til NV-kontoret i Trondheim (7 ansatte og 4 innleide):

 • Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør
 • Jan Olav Sivertsen, planleggingsleder
 • Marit Lie Nordsjø, controller
 • Anne-Lise Bratsberg, rådgiver for ytre miljø
 • Siri Hegre, administrativ koordinator
 • Lars Bjørgård, utbyggingssjef
 • Jørund Gullikstad, utbyggingssjef
 • Erik Alestig, leder for prosjektstyring
 • Tore Ljunggren, senior rådgiver
 • Knut Hellerud, kommunikasjonsrådgiver
 • Magne Johannessen, SHA-rådgiver

Følgende 3 stillinger er annonsert for snarlig rekruttering: Senior rådgiver for prosjektstyring, senior kontraktsrådgiver og rådgiver for digitalisering og BIM.

Ekspertise på grunnerverv er under anskaffelse via rammekontrakt. Det blir vurdert å ansette grunnervervsleder i utbyggingsområdet, i samarbeid med fagansvarlig grunnerverv.

Det blir offisiell åpning av kontoret seinere i vår.

Bilder