Detaljregulering for E6 Prestteigen - Gyllan

Midtre Gauldal og Melhus kommune har vedtatt at detaljregulering for E6 Prestteigen - Gyllan skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Her finner du plandokumenter og alle tekniske tegninger.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for ny E6 som firefelts motorveg på den ca. 7 km lange strekningen mellom Prestteigen og Gyllan.


Plandokumenter: 

Planbeskrivelse

Planbestemmer

Plankart

Tekniske tegninger:

A301 (forside)

A302 (innholdsfortegnelse)

B301

C311

C321

C322

C323

C324

C325

C326

C327

C331

C332

C333

C334

C335

C336

C337

C341

C342

C343

D311

D312

D313

D314

D315

D316

D317

D321

D322

D323

D324

D325

D326

D327

D328

D329

F301

F302

F303

F304

F305

F306

F307

F308

F309

K301

W301

W302

W303

X302

X303

X304

X305

X306

X307

X308

X309

X310

X311

X312

X313

X314

X315

X316

X317 

X321

X322

X323

X324

X325

X326

X327

X328

X329

X330

X331

X332

X333

X334

X335

X336

X341

X342

X343

X344

X345

X346

X347

X348

X349

X350

X351

X352

X353

X354

X355

X356


Eventuelle spørsmål kan rettes til Midtre Gauldal kommune v/ Ola Aune Hage tlf. 72 40 30 00, Melhus kommune v/ Liv Åshild Lykkja tlf. 72 85 81 73 eller Nye Veier v/ Jan Olav Sivertsen tlf. 915 46 871.


Folkemøte og åpen kontordag
Det vil bli holdt åpent folkemøte og åpen kontordag i høringsperioden. Tidspunkt og sted vil bli bekjentgjort i lokalpressen.

Innspill eller merknader til planforslaget i Midtre Gauldal kommune sendes til postmottak@midtre-gauldal.kommune.no , og i Melhus kommune til postmottak@melhus.kommune.no innen 18.09.20. Innspill kan også sendes pr. post til de respektive kommuner.

Bilder