Digitalt folkemøte og åpne kontordager om E6 Nedgård – Toset

Onsdag 30. september arrangerer Nye Veier og Rennebu kommune et digitalt folkemøte om reguleringen av ny E6 fra Nedgård til Toset. De påfølgende dagene kan du få eget møte på våre åpne kontordager.

I det åpne folkemøtet vil du få vite mer om bakgrunnen for reguleringsendringen, og om innholdet og gjennomføringen av reguleringsarbeidet. Det blir også litt om grunnerverv. Representanter fra både Nye Veier og rådgiver Rambøll Norge AS vil holde presentasjoner.

Møtet vil foregå i Microsoft Teams.Møtet er åpent for alle og du trenger ingen brukerprofil/innlogging for å delta. Du kan stille spørsmål underveis i møtet ved å bruke chaten. Det gjør du på denne måten: 

 

  

Du kan også sende inn spørsmål på forhånd. Send da en e-post til info-trondelag@nyeveier.no


Åpne kontordager

I folkemøtet vil det naturligvis være snakk om reguleringsprosessen og løsningsforslaget på et overordnet nivå. Dersom du ønsker å snakke med oss på tomannshånd, kan du komme til åpen kontordag. Den arrangeres torsdag 01.10 klokken 09.00 – 16.00 på rådhuset i Rennebu kommune og fredag 02.10 klokken 08.30 – 12.00 i Nye Veiers lokaler i Trondheim (Sluppenveien 17B).

Bestill tid til åpen kontordag ved å kontakte Siri Hegre.
E-post: siri.hegre@nyeveier.no
Telefon: 993 57 353


Foreslår flere endringer
Det nye forslaget for E6 ved Ulsberg innebærer flere endringer i forhold til reguleringsplanen fra 2019 og andre planer. Strekningen er 9,5 kilometer fra Nedgård i sør til Toset i nord. Nord for Ulsberg blir veien lagt øst for Dovrebanen, øst for dagens E6 og øst for den vedtatte reguleringsplanen. Tunnelen gjennom Tosetberget, nord for Ulsberg, foreslås erstattet med en firefelts vei med midtdeler sørover til det nye Ulsbergkrysset. Her kan hastigheten økes fra planlagt 80 km/t til 110 km/t over flere kilometer. Sør for krysset bygges ny bru over Orkla, en kort tunnel, og ny to- og trefelts veg i cirka fem kilometer før kryssing av Dovrebanen, elva Gisna og Fylkesveg 6510. Den nye E6-traséen knyttes til eksisterende E6 fem kilometer sør for krysset.

Les mer om Nye Veiers løsningsforslag samt planprogrammet her.


Digitalt folkemøte

Tid: 30.09.20 kl. 18.00 – 20.00
Sted: Microsoft Teams

 

Åpne kontordager
Tid: 01.10.20 kl. 09.00 – 16.00
Sted: Rådhuset i Rennebu kommune

eller

Tid: 02.10 kl. 08.30 – 12.00
Sted: Sluppenveien 17B

Bestill tid ved å kontakte Siri Hegre.
E-post: siri.hegre@nyeveier.no
Telefon: 993 57 353


Velkommen!

Bilder