Egen prosjektnettside

Prosjektet E6 Kvithammar-Åsen har fått sin egen nettside. Her finner du all informasjon om prosjekt og planprosess, og du kan også gi inn innspill, tips og merknader til planarbeidet.

På den nye nettsiden www.e6kaa.no vil du finne lenker til to portaler hvor en kan se nærmere på prosjektet i en 3D-modell. I Merknadsportalen kan du gi tilbakemeldinger som inngår i den formelle prosessen, mens i Informasjonsportalen kan du gi uformelle tips, innspill og nyttig informasjon som kun går til prosjektet. 3D-modellen kan benyttes uten spesiell programvare, og det er mulighet til å slå av/på ulike grunnlagsdata og temakart.

Utvidelse av planområdet
Sammen med Hæhre Entreprenør AS og rådgivergruppen Aas-Jakobsen, ViaNova, Selberg Arkitekter mfl., er Nye Veier godt i gang med planleggingen av nye E6 fra Kvithammar til Åsen. Nå varsler prosjektet utvidelse av planområdet i Stjørdal kommune, og utvidelsene er vist i portalene.

Planområdet utvides som følge av at en under planarbeidet har sett behov for utvidelser til bl.a. midlertidige rigg- og anleggsområder, massedeponier og andre midlertidige og permanente tiltak.

– Planutvidelsene er lagt ut på høring og vi vil gjerne ha innspill fra dere som kjenner området. Å få gode innspill fra de som bor og ferdes i området er viktig for at reguleringsplanene skal bli best mulig. Ved å ta i bruk nye digitale løsninger håper vi det skal bli lettere for folk å medvirke i planprosessen sier Lars Erik Moe, prosjektleder for Kvithammar-Åsen i Nye Veier Trøndelag. 

Frist for å gi merknader til utvidelsen er 22.10.19. 
Fristen for å gi merknader er nå gått ut og det er derfor ikke mulig å bruke Merknadsportalen. 
Bruk Informasjonsportalen hvis du vil gi innspill til prosjektet. 

 


Skjermbilde av Merknadsportalen. 


Skjermbilde av Informasjonsportalen.