– Elbiler må betale bomavgift

Elbiler må betale i bomstasjonene. Noe annet vil undergrave finansieringen av E6-utbyggingen i Trøndelag, mener Nye Veier.

I regionrådsmøtet for Trondheimsregionen 7. april var dette et vesentlig budskap fra det statlige utbyggingsselskapet som foreslår i alt 10 bomstasjoner mellom Ulsberg og Åsen.

I tillegg kommer bom for strekningen Statens vegvesen bygger ut i Soknedal (Vindåsliene–Korporalsbrua).

Les Trondheimsregionens referat fra møtet