Får gjenbruke dagens E6

Vegdirektoratet er positive til at store deler av dagens E6 mellom Kolomoen og Øyer sør gjenbrukes. Det er klart etter at Vegdirektoratet har svart på Nye Veiers søknad om redusert frostsikring.

 Direktoratet stiller krav om frostsikring på 2,4 meter der det bygges ny vei, men er altså positive til gjenbruk der nye E6 følger dagens trase.

– Det er bra at vi har fått avklart hvordan regelverket skal tolkes angående frostsikring, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen.

 Vegdirektoratet har gitt oss tydelige og gode avklaringer på hvordan vi skal forstå veinormalen knyttet både til krav ved bygging av to nye felt ved siden av eksisterende vei og der det legges ny trase for hele firefeltsveien. Strekningene som skal gjenbrukes, er bygget ut mellom 1970 og 1994. Den er bygget med vesentlig tynnere overbygning enn dagens regelverk tilsier og har vist seg å tåle frostpåkjenningene godt over tid.

– Vegdirektoratets tydeliggjøring er vesentlig for oss. Dette vil gjøre det mulig for Nye Veier å utvikle enda mer av eksisterende vei på en samfunnsøkonomisk og kvalitetsmessig god måte, sier Moshagen.

Nye Veier fikk imidlertid avslag fra Vegdirektoratet på fravikssøknaden om bruk av svensk regelverk og tilhørende dataprogram knyttet til prosjektering av veioverbygning inkl. frostsikring. Programmet er utviklet og brukt i Sverige gjennom flere tiår, men er ikke tilpasset norsk regelverk.

– Nye Veier er fremdeles av den oppfatning at motorveiene i Sverige holder en fullgod standard og vi oppfordrer Vegdirektoratet til å starte på utviklingen av en norsk versjon av det svenske dimensjoneringsverktøyet. For strekningen Kolomoen – Øyer sør kunne vi anslagsvis spart inntil 500 millioner kroner ved å benytte den svenske metoden. Disse midlene skulle vi gjerne benyttet til å bygge mer firefelts motorvei med stor effekt på trafikksikkerhet og fremkommelighet, sier Moshagen..

Kontaktperson: Øyvind Moshagen, Prosjektdirektør E6 Mjøsregionen, 99 24 35 58