Folkemøte om E6 Ulsberg-Vindåsliene (om anleggsarbeid)

Nye Veier ønsker velkommen til folkemøte om E6 Ulsberg-Vindåsliene, tirsdag 23. juni klokken 18.00 – 20.00, på Berkåk.

Bildet er fra et folkemøte på Berkåk i 2019. 

 

I møtet vil vi vise planlagt veilinje og prate om den kommende anleggsfasen. Når starter vi og hvordan vil dette påvirke trafikken og de som bor i området? Dette er tema vi vil ta for oss i møtet.

Representanter fra Nye Veier, FCC Construcción, Johs J. Syltern og Rambøll vil være til stede.


Oppdatering 16.06.20: 

Det blir et fysisk møte i kultursalen på Berkåk. 

Vi har snakket med kommuneoverlegen for å være sikker på hva vi må gjøre for å ivareta smittevernhensynet. 

Ett av kravene er å ha forhåndsregistrering. Vi ber deg derfor om å melde deg på her, dersom du ønsker å delta på folkemøtet. 

For å være sikker på at vi klarer å holde en meters avstand, setter vi et tak på 100 personer. Husk at dersom dere kommer flere fra én husstand, så må alle melde seg på i forkant. Hvis du har meldt deg på, men ikke kan bli med likevel, er det fint om du sender en e-post til linn.herredsvela@nyeveier.no. Merk e-posten "Avmelding folkemøte 23.06.20" i emnefeltet. På den måten kan en annen få plassen din dersom vi har nådd maks antall deltakere. 

Vi må også registrere dere når dere kommer. Det er derfor fint om alle møter opp i god tid, slik at vi kan starte til oppsatt tid. 

Velkommen! 

 

Bilder