Fremtidens fagarbeidere

Skal man sikre en seriøs anleggsbransje for fremtiden, trenger vi fagarbeidere. Og for å bli fagarbeider, trengs det lærlingplasser. Nye Veier stiller derfor krav til sine leverandører i utbyggingsprosjekt om å ha minst syv prosent lærlinger.

– Jeg har hatt to veldig gode år som lærling i Hæhre, sier Morten Johannesen som nå har fagbrevet i anleggsmaskinførerfaget. (Foto: Hæhre)

Som et ledd for å sikre seriøsitet i bransjen, krever Nye Veier minst 50 prosent faglærte håndverkere og minimum syv prosent lærlinger i alle sine utbyggingsprosjekt. Dette kravet ble oppfylt med god margin i 2021. Da hadde Nye Veier elleve prosent lærlinger i sine utbyggingsprosjekt.

Bonusordning stimulerer til høy lærlingandel
I prosjektet E6 Kvithammar – Åsen har Nye Veier lagt inn en bonusordning i kontrakten med totalentreprenør Hæhre Entreprenør AS. Denne skal blant annet stimulere til en høyere andel lærlinger enn minimumskravet.

– Vi er glade for å kunne bidra til å rekruttere flinke ungdommer inn i bransjen, og vi registrerer godt samarbeid mellom entreprenør og fagskole, sier Lars Erik Moe, prosjektsjef i Nye Veier.

Og bonusordningen ser ut til å virke fordi i inneværende år ligger lærlingandelen hos Hæhre på 12 prosent. Det har vært 13 lærlinger på E6-prosjektet Kvithammar-Åsen, og én av dem er Morten Johannesen.

– Jeg har hatt to veldig gode år som lærling i Hæhre. Jeg har fått være borti mye lærerikt, og vi har fått veldig god oppfølging av alle rundt oss, sier Morten Johannesen, som nå har fått fagbrevet i anleggsmaskinførerfaget.


Fra venstre: Even Anderssen Aaknes, Sigve Hessvik Loftheim og Joachim Holm har tatt fagbrevet i anleggsmaskinførerfaget. (Foto: Hæhre)


Viktig samfunnsansvar
Hæhre Entreprenør satser bevisst på lærlinger, og har i mange år bidratt til å utdanne og utvikle dyktige fagarbeidere innen anleggsfagene.

– Vi ser på det som et viktig samfunnsansvar. Dessuten tilfører lærlingene oss ny kompetanse, og vi får tilgang til å rekruttere dyktige medarbeidere som er lært opp av bransjens beste fagarbeidere, noe vi mener er våre egne. Mange av de som startet som lærling hos oss er i dag viktige ressurser i selskapet vårt, sier Camila Salvesen Ly, fagleder i Hæhre Entreprenør.

Hæhre er opptatt av at den kompetansen som deres erfarne fagarbeidere har opparbeidet seg gjennom mange år, skal bli videreført til nye generasjoner.


Fra venstre: Johannes Haave, Jonas Ekern Eliassen, Amund Moen Krokhaug og Håkon Gjerdingen har tatt fagbrevet i fjell og bergverk. Fagprøven ble tatt på E6-prosjektet. (Foto: Hæhre)


I Lære for Hæhre
For at lærlingene skal få mest og best mulig utbytte av læretiden sin hos Hæhre, har de laget et toårig program, kalt «I Lære for Hæhre». Lærlingene følger sentrale nøkkelpersoner i selskapet som vil være med dem ut læretiden.

– I løpet av læretiden har vi fått gjøre alt det som fagarbeiderne gjør, og jeg synes det er veldig bra at det er sånn. Man lærer jo tross alt av å prøve, og det har vi fått gjøre, sier Johannesen. 

Lærlingsansvarlig er alltid tett på og sikrer medarbeidersamtaler, tilrettelegging og utvikling.

– Lærlingene vil få den nødvendige innføringen og opplæringen som kreves for å jobbe ute på våre prosjekter. Med «I Lære for Hæhre» har vi som mål å gi meningsfylte arbeidsoppgaver og hverdager, sier Ove Haugo, lærlingsansvarlig i Hæhre.   

Jobbtilbud etter læretiden
Hæhre har som mål å ansette alle lærlinger etter endt læretid.

– På den måten sikrer vi både bransjen og selskapet med de beste fagarbeiderne for fremtiden, sier Ly.

Elleve av de ferske fagarbeiderne som har vært i lære på Kvithammar-Åsen-prosjektet har takket ja til jobb hos Hæhre.

Nye lærlinger vil komme til prosjektet og erstatte de som nå har blitt fagarbeidere. I tillegg til førsteårslærlingene som allerede er der, vil det etter ferien være totalt 25 lærlinger som bidrar til å bygge ny E6 fra Kvithammar til Åsen.


Man må selvsagt ha kake når fagprøven er bestått! I prosjektet E6 Kvithammar-Åsen har totalentreprenør Hæhre hatt 13 lærlinger som alle bestod fagprøven. I inneværende år har entreprenøren så langt 12 prosent lærlinger i prosjektet, noe som er godt over Nye Veiers minimumskrav på syv prosent. (Foto: Hæhre)

 

Dette er de 13 lærlingene som har jobbet på prosjektet E6 Kvithammar-Åsen, og som alle har fått fagbrevet sitt i år:

Fagbrev Anleggsmaskinførerfaget:

Even Anderssen Aaknes

Sigve Hessvik Loftheim

Joachim Holm

Odin Rostad

Eirik Ulfsbøl

Morten Johannesen

Odin Prestvik

Fagbrev Fjell og bergverk (Avlagt fagprøven på E6)

Johannes Haave

Jonas Ekern Eliassen

Amund Moen Krokhaug

Håkon Gjerdingen

Fagbrev Vei og anleggsfaget

Lars Gjermund Mogstad

Olav Uppstad


Nye Veier
gratulerer!

Bilder