Her kan du følge sprengningsarbeidene på E39 Kristiansand vest – Mandal øst

Vi oppfordrer alle som bor i nærheten av anleggsområdet for ny E39 fra Kristiansand vest til Mandal øst om å registrere seg på den nettbaserte varslingstjenesten www.nabovarsling.no

Byggherre Nye Veier sammen med totalentreprenør AF Anlegg realiserer E39 mellom Kristiansand vest og Mandal øst. Dagens E39 skal erstattes med ny firefelts motorvei beregnet for 110 km/t. Strekningen er på om lag 20 kilometer.
I forbindelse med arbeidet blir det gjennomført et betydelig sprengningsarbeid. For å kunne varsle omgivelsene best mulig, er det opprettet en egen varslingsportal, som vi oppfordrer spesielt de som bor eller har interesser langs anleggsområdet om å registrere seg.
Det gjør man via: http://www.nabovarsling.no/E39kv-mo under fanen «Abonnér på varsling».
Varslingsrutine
Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel omtrent to timer før sprengning.
Informasjon om sprengning blir fortløpende publisert på nettsiden. Det er viktig å merke seg at informasjonen er veiledende. Det er SMS som sendes ut til de som er registrert i varslingsportalen i forkant av sprengning som er gjeldende.
Nabokontakt
Spørsmål angående sprengningsarbeidet på E39 Kristiansand vest – Mandal øst kan rettes til følgende personer:
Helge Ramsfjell (AF Anlegg): Tlf. 916 16 278. E-post: post-e39@afgruppen.no
John Eriksen (Sprengningsleder, AF Anlegg): Tlf. 901 51 034
Nils Bernt Rinde (Nye Veier)