Informasjonsmøter om ny E6 i Øyer, Ringebu og Sel

Nye Veier og E6-kommunene i Gudbrandsdalen inviterer nå til nye informasjonsmøter om E6. De tre kommunene har annonsert oppstart av arbeidet med reguleringsplaner og lagt ut planprogrammet for prosjektet på høring. Nå inviteres både innbyggere, næringsliv og interesseorganisasjoner til åpne møter og kontordager.

Det første møtet blir arrangert i Sel onsdag 17. november også følger Øyer og Ringebu på med egne arrangement 6. og 8. desember.

- Gjennom pandemien har vi holdt fremdriften ved hjelp av digital samhandling. Nå ser vi frem til å kunne møte innbyggerne ansikt til ansikt og derigjennom få til en tett og god medvirkningsprosess om ny E6 sammen med folket i Gudbrandsdalen, sier Bjørn Åmdal, prosjektleder i Nye Veier.

Forslagene til planprogram som er lagt ut på høring redegjør for hvordan reguleringsprosessen skal gjennomføres og når endelig planprogram blir fastsatt blir dette en slags «kokebok» for planprosessen. Det er også et mål at planprogrammet fastsetter hvilke alternativ det skal arbeides videre med der dette enda ikke er avklart.

- Nå håper vi på aktive innbyggere som stiller spørsmål og kommer med innspill til planprosessen. God medvirkning er en forutsetning for å få fram et godt og realiserbart veiprosjekt gjennom Gudbrandsdalen, sier Åmdal.

Nye Veier planlegger å starte på arbeidet med reguleringsplanene på nyåret. Når reguleringsplanene legges ut på høring blir det arrangert nye informasjonsmøter med mer detaljert innhold.

Folkemøtet i Sel arrangeres i Otta kulturhus og i Ringebu møter Nye Veier innbyggerne på Tromsvang på Fåvang. I Øyer er det enda ikke avklart hvor møtet skal holdes.

Det blir også mulig å følge møtene digitalt: 

>> Se folkemøte i Sel ang. E6 Sjoa - Otta via Youtube

Bilder