Konkurranse om døgnhvileplass med tilhørende serviceanlegg E39 Lohnelier, Kristiansand

Nye Veier varsler med dette, at høsten 2020 vil det bli gjennomført en offentlig anskaffelse på konsesjonskontrakt for etablering og drift av døgnhvileplass med tilhørende serviceanlegg. Området avsatt for døgnhvileplass er i overkant av 11 000 kvadratmeter, mens to områder for energistasjoner og serviceanlegg er til sammen omtrent 19 000 kvadratmeter.

Lohnelier kryssområde tilrettelegger for en effektiv kryssløsning for en fremtidig næringsutvikling på Lohnelier. Vest for krysset er det beregnet en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 19 800 kjøretøy per døgn.

Nye Veier AS bygger ny, trafikksikker E39 fra Fidjane vest for Kristiansand sentrum til Døle bru lengst øst i Lindesnes kommune i Agder. Veistrekningen er 19 kilometer og bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. 

Strekningen skal åpnes i 2022. Det etableres et stort kryssområde på Lohnelier med tilhørende funksjoner som kollektivholdeplasser, pendlerparkering, døgnhvileplass for yrkessjåfører og energistasjoner for både fossilt brennstoff og elektrisitet.

Delstrekningen er en del av Nye Veiers portefølje som omfatter å realisere ny, trafikksikker hovedvei mellom Kristiansand i Agder og Ålgård i Rogaland.

Innspill til konkurransens krav og
gjennomføring eller annet rettes til:

Senior innkjøper Nina Størvold
E-post: nina.storvold@nyeveier.no
Telefon: +47 915 26 516

Videokanal

Kontakter

Senior innkjøper Nina Størvold
E-post: nina.storvold@nyeveier.no
Telefon: +47 915 26 516

Lenker

Les mer om prosjektet

Bilder