Konkurransen om bygging av Grenlandsbrua er i gang

To tilbydere er kvalifisert til konkurransen om oppdraget E18 Kjørholt-Rugtvedt som består av komplettering av Kjørholt og Bamble tunneler og bygging av ny Grenlandsbru.
To selskaper konkurrerer om oppdraget

De to selskapene er som skal inn i konkurranse om dette oppdraget er:

1) Joint Venture mellom China Communications Construction Company Limited (CCCC) og Areonaval De Construcciones e Instalaciones, S.A (ACISA)
2) PNC Norge AS

- Vi har fått to kompetente tilbydere som skal konkurrere om oppdraget. Den nye Grenlandsbrua er en av de største bruene Nye Veier skal bygge så dette er et spennende bruprosjekt. Framdriftsplanen som er lagt muliggjør kontraktsignering tidlig i høst og oppstart av bygging av ny Grenlandsbru allerede i 2019, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør i Nye Veier for E18-utbyggingsområdet fra Langangen til Grimstad.

Grenlandsbrua er 600 meter lang

Prosjektet på denne 3,5 km lange strekningen inkluderer komplettering av E18 Kjørholt og Bamble tunneler og bygging av ny Grenlandsbru. Grenlandsbrua er omlag 600 m lang og har seilingshøyde på 60 m. Den nye brua skal bygges som en skråstagbru tilsvarende den som er der i dag. Prosjektet E18 Kjørholt-Rugtvedt er hovedsakelig en brukontrakt og inkluderer ikke sprengningsarbeider eller masseflytting.

-Det at denne konkurransen nå er i gang bidrar til det høye aktivitetsnivået i hele E18-utbyggingsområdet. Sett i sammenheng med prosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal gir prosjektet med bygging av ny Grenlandsbru grunnlag for betydelig verdiskaping for næringslivet i tiden framover, ikke minst i Telemark. Jeg er også opptatt av at vi nå er på god vei til å en få en helhetlig og sammenhengende utbygging av E18 fra Langangen til Grimstad, sier Ramlo.