Konstituert prosjektdirektør for utbyggingsområde E39

Asbjørn Heieraas er konstituert som Prosjektdirektør for utbyggingsområde E39 fra og med 01.01.17. Det jobbes med rekruttering av Prosjektdirektør for utbyggingsområde E39. Asbjørn vil fungere frem til denne endelig er på plass.

Heieraas er 44 år og bosatt i Kristiansand. Han er i dag leder for planprosesser i fagstab for planprosesser og samfunnskontakt.

Før Asbjørn Heieraas begynte i Nye Veier hadde han ulike stillinger i Statens vegvesen, sist som prosjektleder for Bypakke Kristiansand (Samferdselsspakke Kristiansand) og E39 Kristiansand-Sandnes. Han har erfaring fra en rekke større samferdselsprosjekter, planprosjekter, kommunedelplaner og reguleringsplaner.

Det vil i tiden som kommer bli satt i gang arbeid med å bemanne prosjektorganisasjonen for utbyggingsområde E39.