Langsteinvegen åpnes for trafikk i slutten av oktober

For å ivareta sikkerheten til alle trafikanter og medarbeidere i Langstein, skyves gjenåpningen av Langsteinvegen til slutten av oktober.

Nye Veier og totalentreprenør Hæhre flyttet jernbaneundergangen i Langstein i september og har siden den tid sprengt noen høye fjellskjæringer og rensket blokk/ur. Dette arbeidet ble mer omfattende og utfordrende enn først antatt, og det betyr at Langsteinvegen ikke blir åpnet førstkommende lørdag, slik det tidligere er signalisert.

– Vi har fått utfordringer med mye løs blokkstein som må renskes ned. Omfanget er betydelig større og strekker seg høyere opp i fjellskrenten enn først antatt. Dette ser man først når man begynner å løsne på stein, og får oversikt over situasjonen, sier Lars Erik Moe, konstituert prosjektsjef for E6 Kvithammar-Åsen i Nye Veier.

Planen var å åpne Langsteinvegen for trafikk igjen til helgen, men på grunn av løse partier, er det en risiko for at stein kan løsne ukontrollert og falle ned på vegen.

– Vi setter selvfølgelig sikkerheten først, og må derfor sørge for at alt av løse steinmasser er fjernet før vi åpner veien for trafikk, sier Moe.

Hæhre har sammen med geolog vurdert det slik at veiåpningen må flyttes til 30.10.

– Dersom vi blir ferdig med steinrensken og sikring før den tid, så kan vi åpne veien tidligere. Men foreløpig forholder vi oss til den datoen, sier Moe.

Bilder