Med Nye Veier til gamle minner

Kulturminner av stor interesse skal avdekkes i Melhus før E6 bygges ut. Nye Veier bidrar betydelig til arkeologiske undersøkelser i sommer.

Foto over: JERNALDER: Bosetting fra jernalderen (rundt 500 år f.Kr.) under en tidligere utgraving på Hofstad i MelhusFoto: Raymond Sauvage, NTNU Vitenskapsmuseet

– Veibygging fører ofte til viktige historiske funn, og nå gir samarbeidet med Nye Veier oss sjansen til å kartlegge bosettinger, fangst- og jordbruksliv fra ca. 500 f.Kr. til 1500 e.Kr. Dette er årets største prosjekt for oss, sier forsker og prosjektleder Merete Henriksen ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Maktsentrum i sagatid

E6-prosjektet i Melhus berører flere utgravingsfelt, og noen av de største og mest lovende har arkeologene blinket seg ut på Øya, Kvål øvre, og ikke minst Skjerdingstad. I sagalitteraturen omtales dette som et maktsentrum, og tidligere er det funnet spor av flere storgårder i området.

Stor spenning er dessuten knyttet til mulige funn i Evjengrenda lenger sør. Denne delen av Gauldalen ble rammet av norgeshistoriens verste flom- og raskatastrofe i 1345 – med over 500 døde. I de samme traktene kan det også ha gått ras i forhistorisk tid, og nå skal utvalgte leirlag undersøkes med bistand fra NGU, opplyser Henriksen. Hun er spent på hva som dukker opp. Kanskje en intakt grav? Eller en godt bevart boplass?

Samfunnsansvar

Kulturminneloven slår fast at det er utbyggers plikt å legge til rette for arkeologiske undersøkelser. Men leder for ytre miljø i Nye Veier, Anne-Lise Bratsberg, poengterer at det ikke er noen tung plikt for det statlige veiselskapet å støtte den aktuelle aktiviteten i Gauldalen med rundt 16 millioner kroner.

– Vi ser det tvert om som en vesentlig del av vårt samfunnsansvar å bidra til at fortidas skjulte skatter kan kartlegges, graves opp og gi oss ny kunnskap. Det bør ikke være noen motsetning mellom dette og oppdraget vårt som går ut på å bygge framtidas moderne, trafikksikre og miljøvennlige veier, sier Bratsberg.

Feltarbeidet i Melhus begynner i slutten av mai og vil vare store deler av sommeren, med rundt 20 arkeologer i den mest intense fasen. Utgravingene blir en sentral attraksjon under «Sagauka» i Melhus fra 6. juni.

Bilder