Ny E18 gjennom Porsgrunn er finansiert og byggeklar

I midten av juni vedtok Stortinget bompengefinansiering av E18 fra Langangen til Dørdal. Dermed er finansieringen av nye E18 gjennom Porsgrunn på plass.
2. desember åpner nye E18 Rugtvedt-Dørdal

2. juli åpnet nye E18 Tvedestrand-Arendal. På slaget 12.00 klippet samferdselsministeren snora mer enn tre måneder tidligere enn planlagt. Neste veiåpning er E18 Rugtvedt-Dørdal i desember. Da har Nye Veier i 2019 levert om lag 4 mil ny etterlengtet og trafikksikker firefelts E18 til trafikantene mellom Oslo og Kristiansand.

 Planprosessen om E18-utbyggingen gjennom Porsgrunn har tatt tid. For lang tid vil noen si. Porsgrunn kommune har vedtatt alle nødvendige reguleringsplaner og alt ligger til rette for å gå videre med utbygging. I vårt opprinnelige planforslag lå det en løsning med bru i Skjelsvikdalen. Kommunen vedtok tunnel og vi la inn innsigelse blant annet på grunn av et lukket og avsluttet industrideponi i Skjelsvikdalen vi ikke har lyst til å grave i.

Nye Veier frafaller innsigelsen mot tunnel i Skjelsvikdalen

Etter å ha vurdert dette nøye frafaller vi nå innsigelsen mot tunnel i Skjelsvikdalen. Dette gjør vi i trygg forvisning om at vi har en forståelse med kommunen om å få til en lukket løsning. Dette gir framtidig entreprenør et nødvendig handlingsrom for å finne gode løsninger som er akseptable med hensyn til kostnader. Dersom vi hadde valgt å opprettholde vår innsigelse ville det ha gjort det enda mer krevende å få stadfestet reguleringsplanen. Jo færre innsigelser som går til departementet, jo raskere og enklere blir det å få en beslutning som forhåpentligvis sikrer at vi snarlig kan komme videre med E18-utbyggingen.

 Alle innsigelser løst med unntak av kryssløsning Ås

Det har vært til sammen 11 innsigelser mot planforslaget. Nye Veier har jobbet systematisk med disse og fått løst alle innsigelsene. Nå gjenstår to innsigelser blant annet innsigelsen mot kryssløsningene på Ås. Nye Veier foreslår to halve kryss som vi, kommunen og fylkesmannen, er enige om gir et logisk og enkelt kjøremønster, er kostnadsbesparende og dessuten skåner verdifulle områder for fritid og rekreasjon. Siden Vegvesenet etter mekling i regi av Fylkesmannen opprettholder innsigelsen mot to halve kryss på Ås må saken nå løses i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Vi mener det beste hadde vært om vi kunne løst saken lokalt, men slik gikk det ikke. Nå vil Porsgrunn kommune oversende saken til Fylkesmannen som igjen oversender den til departementet for behandling. Dette blir gjort allerede i neste uke, og vi har derfor godt håp om å få en avklaring på denne siden av nyttår.

Ambisjonen om å få ut konkurransen i 2019 står fast

Arbeidet med å få på plass en reguleringsplan har ikke bare vært enkel og det må enda noen runder til. Det er imidlertid viktig å komme i gang med å bygge ny E18 gjennom Porsgrunn. Det forbedrer trafikksikkerheten og framkommeligheten, ikke minst nå i sommertrafikken, og gir dessuten stor verdiskaping i anleggsfasen. Nye Veier vil nå gjøre det vi kan for å bidra til en rask prosess i departementet. Vår ambisjon om å få ut konkurransen om utbygging av ny E18 gjennom Porsgrunn innen utgangen av 2019 står uansett fast.

Bilder