Ny giv for pendlere og bygdeliv

Mer enn ti mil med ny trøndersk E6 åpner for attraktive bo- og arbeidsmuligheter – og det gir lyse utsikter for pendlere.


– Jeg ser virkelig fram til nyveien. 15–20 minutters kortere reisetid hver vei vil bety mye for meg, sier Ellen Næss Jensen (44), biblioteksjef i Midtre Gauldal og bosatt i Trondheim.

I tre år har hun dagpendlet over ti mil til og fra jobben på Støren. Det går stort sett greit. Næss Jensen sier hun selv har valgt denne tilværelsen, og ønsker ikke å framstå som noe «pendleroffer».

Rødt lys og hester
Men det er ikke til å legge skjul på at det krever heftig familielogistikk å tilbringe så mye tid i bil hver morgen og ettermiddag. Som trebarnsmor er biblioteksjefen for eksempel helt avhengig av at en velvillig mann leverer og henter fast i barnehage og skole.

Og så er det selve pendlerveien. Mesteparten av den er som kjent utdatert, saktegående og ulykkesutsatt. Næss Jensen gjør det beste ut av det med lydbok og lyst sinn, men stusser hver gang hun møter rødt lys på Kvål:

– Det er temmelig spesielt, og minner mer om lokalvei enn E6. Forleden måtte jeg forresten bremse opp ved Øya videregående fordi løshester hadde forvillet seg inn på veien!

Ikke opptatt av trasé
– Er du innstilt på å holde ut pendlerlivet til og fra Støren til motorveien er bygd ferdig om fem–seks år, etter dagens planer?

– Ja, tida går fort, og hver dag ser jeg jo hvordan veianlegget vokser fram mellom Kvål og Melhus.

– Det er mye diskusjon om trasévalg. Er du opptatt av slikt?

– Absolutt ikke. Jeg ønsker meg bare sammenhengende motorvei, så jeg kan sette på cruisekontrollen – med eller uten tunnel på Støren. Bompengemotstander er jeg heller ikke.


DAGPENDLER: Ellen Næss Jensen ser fram til raskere arbeidsreise mellom Trondheim og Støren.
Foto: Knut Hellerud

Drøyt tre mil lengre sør svinger Kjetil Nyhus (34) opp foran Rennebuhallen. Han bor på Berkåk og ukependler til Stjørdal som anleggsleder. Med ferdig utbygd E6 sør og nord for Trondheim blir det fullt mulig for Nyhus å kjøre til og fra jobb daglig.

– Det vil vel ta 45–50 minutter herfra til byen. Men det er for tidlig å si om det blir aktuelt med dagpendling for meg. I anleggsbransjen må vi stadig flytte på oss, forklarer Nyhus.


Folk vil vende hjem
Han er imidlertid E6-entusiast og mener en moderne, trafikksikker hovedvei er særdeles positivt for distriktskommuner som Rennebu. Ifølge Nyhus stiller folk flest i bygda seg bak Nye Veiers utbyggingsplaner. Det betyr også at skepsisen mot å legge veien utenom Berkåk har avtatt betydelig.

– Det ville vært en tragedie om hovedtrafikken fortsatt skulle buldre gjennom lille Berkåk. Vi må ikke gjøre den samme feilen som Oppdal, men lære av tettsteder som har satset på miljø og utvikling. Da vil vi se at utflytta rennbyggere vender hjem igjen. Jeg kjenner flere som vurderer det, sier Nyhus.


Må bygge for 50 år
Anleggslederen har sterke meninger om bil og veibygging, og har lite til overs for argumenter om at det satses for mye på biltransport i Norge.

– De som kommer med den slags, vet ikke hva de snakker om, og bør bo en periode hos oss på bygda. Da vil de skjønne at det er umulig å «velge vekk bilen», slår Nyhus fast.

Om dagens E6 gir han like klar beskjed:

– Den er en skam og må avløses av ny E6 så fort som mulig. Samtidig er det viktig å se veiprosjekter som dette i et 50 års perspektiv, og bygge effektivt med høye krav til kvalitet, sikkerhet og miljø. Det har jeg stor tro på at Nye Veier klarer, sier Kjetil Nyhus.


UKEPENDLER: Kjetil Nyhus, Berkåk, mener ny E6 får stor betydning, for ham og hele bygda.


Infrastruktur er utvikling
På kommunalt hold i Rennebu er forventningene også høye til ny, trafikksikker E6 med betydelig kortere reisetid.

– God infrastruktur gjør oss til en del av en større bo- og arbeidsmarkedsregion, påpeker strategirådgiver og tidligere ordfører, Trond Jære. Han har i årevis vært pådriver for ny vei, ikke minst for å gjøre Rennebu mer tilgjengelig.

Ifølge Jære får dette stor betydning, ikke bare for pendlere, men også for næringsutvikling i kommunen. Blant annet vil næringsarealene bli mer attraktive med beliggenhet ved den planlagte motorveien. Jære betegner ny E6 som et «såbed» for kommunen.

– Med det mener jeg at vi nå kan legge mye bedre til rette for god utvikling på prioriterte områder i kommuneplanen. Hva vi får ut av dette, avhenger i stor grad av oss selv. Rennebu må brette opp ermene og bruke denne muligheten på best mulig måte. Da blir de neste 3–5 årene ekstra viktige. Det er da kommunen må omsette visjon til handling, slik at såbedet kan grønnes og blomstre, konstaterer Trond Jære.

Bilder