Nye utbyggingssjefer i Trøndelag

Jørund Gullikstad og Lars Bjørgård er ansatt som utbyggingssjefer for E6 Trøndelag.

– Vi er svært tilfredse med å rekruttere så erfarne og kompetente ledere fra anleggsbransjen. Dette blir et viktig bidrag til den prosjektorganisasjonen Nye Veier bygger i Trøndelag, sier prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan.

Gullikstad tiltrer 1. mai, mens Bjørgård starter allerede 1. mars i Nye Veiers prosjektorganisasjon i Trondheim. Innen sommeren ventes det å være 10 ansatte pluss noen innleide ved kontoret.

De to utbyggingssjefene vil få ansvar for bygging av ny E6 mellom Ulsberg-Melhus eller Ranheim-Åsen med tilhørende infrastruktur og tilførselsveger.

Jørund Gullikstad er utdannet sivilingeniør innen bygg- og anleggsfag fra NTH i 1990. Han har hatt ulike lederstillinger i AF Gruppen, blant annet som administrerende direktør for AF Anlegg. Gullikstad har lang erfaring fra prosjektledelse av større anleggsutbygginger, og de siste årene har han vært prosjektleder for vegstrekningen E6 Frya – Vinstra.

Lars Bjørgård er utdannet fra anleggslinjen ved Stjørdal Tekniske fagskole i 1987. Han har lang fartstid som leder for en rekke større veiprosjekter i Trøndelag, og har innehatt ulike roller i både  Statens vegvesen og Mesta.

Han har derfor solid erfaring både fra entreprenør- og byggherresiden.  De siste tre årene har han blant annet ledet arbeidene med regulering av E6 Ulsberg – Melhus. Bjørgård kommer til Nye Veier fra stillingen som prosjektleder i Statens Vegvesen.

– Vi er i ferd med å sette sammen et lederteam i Nye Veier Trøndelag med komplementær bakgrunn fra entreprenør og byggherre. Dette kommer til å sikre kvalitet og fremdrift i det vi skal ta fatt på. Jeg ser frem til å arbeide sammen med våre nye medarbeidere med å optimalisere veistrekningene som ligger i Nye veiers portefølje i Trøndelag, med anleggsstart primo 2019, forklarer Johan Arnt Vatnan.


Jørund Gullikstad – utbyggingssjef for E6 nord

Lars Bjørgård – utbyggingssjef for E6 sør