Nye Veier åpner 1 km firefelts E6

Neste mandag åpnes aller første del av ny E6 i Melhus. For at dette skal være mulig, må deler av E6 og Melhusvegen stenges til helgen.

Mandag 29.11 åpner Nye Veier over én kilometer med ny firefelts motorvei i Melhus. Strekningen som åpnes for trafikk er fra Lenamælen til Prestteigen.

– Dette har vi gledet oss til! Selv om det bare er litt over en kilometer vei som åpnes, vil det gi følelsen av at arbeidet ved Melhuskrysset er ferdig, sier Ole Gunnar Sølberg, konstituert prosjektsjef i Nye Veier.

Rundkjøringen sør for Melhuskrysset skal også fjernes, slik at ny E6 kan kobles sammen med ny E6.

– Det vil gjøre at trafikken glir lettere, sier Sølberg.

Veien som åpnes er i det mest trafikkerte området i dette E6-prosjektet.

Helgestengt E6 og nattestengt i sentrum
Helgen før veien kan åpnes, må imidlertid E6 stenges. Det er for å kunne gjøre resterende arbeid med rekkverk, veioppmerking, asfaltering, lysmaster osv. Rundkjøringen sør for Melhuskrysset skal også rives, slik at ny E6 kan kobles sammen med ny E6.

E6 blir derfor stengt fra fredag 26.11 kl. 20.00 til mandag 29.11 klokken 06.00. Omkjøring blir via
Fv. 6612 / Melhusvegen. I tillegg blir E6 fra Brubakken til Melhuskrysset steng fra lørdag 27.11 kl. 22.00 til søndag 28.11 klokken 06.00. Omkjøring blir via Fv. 6612/Melhusvegen.

I desember vil Nye Veier åpne ytterligere 3 kilometer ny E6, da fra Kvål til Skjerdingstad. Nye Veier kommer tilbake med mer informasjon om dette. 

Bilder