Nye Veier engasjerer lokalt firma

Veiselskapet Nye Veier har i dag valgt Erling Rolstad AS til å utføre forberedende arbeider på utbyggingen av E6 Storhove – Øyer. Kontrakten omfatter arbeider som skal utføres før totalentreprenør for E6-utbyggingen kommer på plass. 

Erling Rolstad AS skal blant annet rive hus, montere viltgjerde, hogge skog og utføre arbeider langs jernbanen.

- Det er bra at lokale firmaer er konkurransedyktige. Oppdraget er viktig og markerer på mange måter starten på E6-utbyggingen gjennom Gudbrandsdalen, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier. 

Det familiedrevne firmaet fra Vinstra har omtrent 40 ansatte.

- Arbeidene starter så snart det lar seg gjøre og det aller meste skal sluttføres i løpet av våren. Da står alt klart til hovedentreprenøren kommer i gang med egne maskiner. Totalentreprenør for utbygging av E6 Storhove - Øyer blir valgt før sommeren, sier Moshagen.

E6 Storhove – Øyer er på 9,6 kilometer og er en del av Nye Veiers utbygging av E6 Moelv-Øyer. I tillegg til vei dagen, skal det bygges en cirka 2,6 kilometer lang toløps tunnel forbi Fåberg.

Bilder