Nye Veier har satt krisestab etter ras på E6 i Trøndelag

Det er gått et jord og steinras tvers over E6 i Malvik, nord for Stavsjøtunellen. Nye Veier jobber med å få oversikt over situasjonen.

På skadestedet ledes arbeidet av Politiet, og det er de som gir oppdatert informasjon fra skadestedet. Politiet jobber sammen med nødetatene.


Statens vegvesen eier veien, og de styrer omkjøring gjennom Vegtrafikksentralen. Det er Statens vegvesen, som beslutter når veien kan åpnes igjen.

Nye Veier og vår totalentreprenør kommer til å bistå redningsetatene på skadestedet gjennom de neste timene

Kontaktperson i Nye Veier:
Linn Herredsvela, senior kommunikasjonsrådgiver.
Telefon: 995 17 661

Geir Gjervan, senior kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 908 79 108

Kontakter

Linn Herredsvela
Senior kommunikasjonsrådgiver
linn.herredsvela@nyeveier.no

Geir Gjervan
Senior kommunikasjonsrådgiver
+47 908 79 108
geir.gjervan@nyeveier.no

Bilder