Nye Veier skal bygge en god og varig E6 i Mjøsregionen

Nye Veier har søkt om å benytte svensk regelverk for å dimensjonere overbygning og frostsikring på ny E6 fra Kolomoen til Ensby.

Nye Veier har søkt om å benytte svensk regelverk for å dimensjonere overbygning og frostsikring på ny E6 fra Kolomoen til Ensby. Dagens vei mellom Kolomoen og Moelv har en total tykkelse på ca. 1,2 meter og har svært lite opplevd telehivproblematikk. Nye Veier skal gjenbruke mest mulig av denne veien, samtidig som det skal bygges to nye felter ved siden av. Planen er å bygge veien med ca. 1,8 meter overbygning, slik også Statens vegvesen tidligere har forutsatt i dette prosjektet. Det vil gi en sikker og holdbar firefelts motorvei.

Norske motorveger er dobbelt så dyre å bygge som svenske motorveger. Tar vi bort økonomiske, klimatiske og geografiske forskjeller står vi igjen med ca. 50% som vi kan gjøre noe med i Norge. Gjennom Nye Veiers gjennomførings- og kontraktmodell med blant annet lengre strekninger og større entreprenøransvar tidlig, henter man inn ca. halvparten av forskjellen mot Sverige. Den siste store delen er hva vi konkret bygger og hvilke regler en bygger etter.

-Når Nye Veier har søkt om å benytte svensk regelverk for å dimensjonere ny E6, handler det om at Trafikverket i Sverige de siste 20 årene har jobbet svært godt med metoder for overbygning og tilhørende frostsikring. De har blant annet utviklet et avansert dimensjoneringsverktøy som så langt ikke er tatt i bruk i Norge. Det refereres imidlertid til dette dimensjoneringsverktøyet og tilhørende svensk metode i det norske regelverket. Det presiseres dog at frostdimensjonering må følge norsk regelverk. Nordmenn opplever nok ikke at motorvegene i Sverige er dårligere enn de norske, og når vi legger svensk kvalitetsnivå til grunn er det nettopp for å bygge med god kvalitet, sier prosjektleder for E6, Øyvind Moshagen.

I sin nyhetsdekning i dag henviser NRK til de tre telehivskandalene på E18, Rv2 og E16 for noen få år tilbake. En ekspertrapport konkluderte med at ingen av prosjektene ble dimensjonert eller bygget etter gjeldende regelverk på byggetidspunktet, og i flere av disse ble det også benyttet telefarlige masser. Svært alvorlige avvik ble avdekket i disse sakene, og rapporten konkluderte med at dette sannsynligvis var hovedårsaken til telesakene.

– En viktig årsak til at Nye Veier har jobbet grundig og faglig tungt med problemstillingen er at Statens vegvesen i sin verdianalyse for prosjektet foreslo å se på om også de to nye feltene bør bygges med 1,2 m overbygning. Dette er halv tykkelse av hva dagens krav tilsier. Nye Veier har et evigvarende eierskap til vegstrekningene som bygges ut og vi gir entreprenørene som bygger ut for oss et 20-årig drifts- og vedlikeholdsansvar. Med et totalansvar er det åpenbart at både Nye Veier og entreprenør vil jobbe grundig med å få varige kvalitetsløsninger på veiprosjektet, sier Moshagen.

 

Kontaktpersoner

Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør Nye Veier, mobil 905 82 334

Øyvind Moshagen, prosjektdirektør E6 Mjøsregionen Nye Veier, mobil 992 43 558