Reguleringsplan for E6 Uthuskrysset

Planutvalget i Stange kommune har i møte 06.04.17 vedtatt å legge forslag til reguleringsendring for E6 Uthuskrysset ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10.

Planutvalget i Stange kommune har i møte 06.04.17 vedtatt å legge forslag til reguleringsendring for E6 Uthuskrysset ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10.

Dokumenter

Du finner alle dokumentene på nettsiden til Stange kommune.


Skisse nye E6 – Uthuskrysset

 

Se også:

>> Gjenbruk i Uthuskrysset sparer både dyrket areal og næringsareal

>> Video av Uthuskrysset (ny link kommer)