Store endringer i kjøremønster ved Melhuskrysset

Fra klokken 06.00 torsdag 18. juni stenges to av rampene i Melhuskrysset. Det fører til store endringer i kjøremønsteret for de som skal til og fra Melhus.

Påkjøringsrampen til E6 i Melhuskrysset for de som skal nordover, og avkjøringsrampen til Melhuskrysset for de som kjører i sørgående retning og skal til Melhus, blir stengt. Omkjøring blir via den midlertidige rundkjøringen ved Loddbekken som ligger ca. 450 meter sør for Melhuskrysset. 

– Dette er en av de trafikkomleggingene som fører til størst endring i kjøremønster for bilistene. Årsaken til trafikkomleggingen er at vi skal utvide vegen i Melhuskrysset samt bygge ny gang- og sykkelbru for Melhus kommune. Det vil bli stor anleggsaktivitet i Melhuskrysset i tiden framover, sier Petter K. Angelsen, teknisk koordinator i Nye Veier.

En nærmere forklaring på endring i kjøremønster:

For deg som kommer fra Trondheim og som skal av i Melhuskrysset:
Du må nå kjøre forbi selve Melhuskrysset og til rundkjøringen ved Loddbekken. Der tar du tredje avkjøring til høyre (altså nesten en hel runde i rundkjøringen) og ut på E6 i nordgående retning. Kjør til du kommer til Melhuskrysset, der du tar avkjøringsrampen til Melhus.

 

For deg som kommer fra Melhus sentrum og som skal nordover:
Kjør påkjøringsrampen til E6 i sørgående retning. Kjør til rundkjøringen ved Loddbekken der du tar nesten en hel runde, slik at du nå kjører i nordgående retning.Nøye gjennomtenkt løsning
– Å kjøre forbi Melhuskrysset når du skal til Melhus, og kjøre sørover når du skal nordover, høres sikkert rart ut. Men nøkkelen ligger i omkjøringen via rundkjøringen ved Loddbekken. Etter å ha vurdert mange alternativer, har vi kommet frem til at dette er den beste løsningen, sier Angelsen.

Trafikkomleggingen er nøye gjennomtenkt av fagfolk fra både Nye Veier, Peab og Cowi, som sammen bygger ny E6 fra Kvål til Melhus. Nødetater og skiltmyndigheter har også vært involvert gjennom høringsmøter. Én av grunnene til at denne løsningen er valgt, er at den gir minst belastning på de mindre lokalveiene.
 

Vær oppmerksom
Det nye kjøremønsteret trer i kraft klokken 06.00 torsdag 18. juni når de to rampene i Melhuskrysset stenges. Og dette kjøremønsteret gjelder frem til våren 2021. I tiden fremover oppfordres alle trafikanter til å være ekstra oppmerksomme. 

– Følg med og les skilt. Og ta hensyn til medtrafikanter som kanskje er usikre på hvor de skal kjøre. Det blir nok en liten periode nå der nye vaner skal dannes, sier Angelsen.

Han beklager ulempene omleggingen ev. medfører for trafikantene. Han ber også trafikanter som kjører i dette området på nattestid neste uke, om å være litt ekstra årvåkne. Natt til mandag, tirsdag, onsdag og torsdag vil det gjøres forberedende arbeid.

Natt til tirsdag, onsdag og torsdag blir E6 stengt ved Melhuskrysset, med omkjøring via rampene på Melhuskrysset. Nord for Melhuskrysset vil det bli nedskilting av fartsgrense til 50 km/t med redusert fremkommelighet, grunnet innsnevring fra to til ett kjørefelt i begge retninger.

– Vi jobber også natt til mandag, men da blir ikke trafikken lagt om. For arbeidernes sikkerhet, ber vi dere likevel om å være ekstra oppmerksomme i dette området, sier Angelsen.
 

Få varsel om trafikkomlegginger
I februar lanserte Nye Veier en varslingstjeneste der publikum kan få melding om denne type trafikkomlegginger og andre hendelser i prosjektet som vil påvirke trafikken. Du kan få varselet i Messenger og på e-post. 

– Du kan lese om både prosjektet og varslingstjenesten på nyeveier.no/kval-melhus. Her kan du også enkelt melde deg på varslingstjenesten vår, sier Angelsen.

Kontakter

Petter K. Angelsen,
Teknisk koordinator Nye Veier
980 21 256
petter.angelsen@nyeveier.no

Bilder