Størst ringvirkninger: E6 Kvithammar–Åsen

E6 Kvithammar–Åsen skiller seg ut med størst netto ringvirkninger, sammen med deler av E39 Kristiansand–Mandal, fastslår Vista Analyse som har vurdert åtte strekninger Nye Veier skal bygge ut.

Rapporten slår fast at en ny eller utbedret vei gir ulike nyttevirkninger. Viktigst er at det gir økt nytte for de som bruker veien. De kommer fortere frem, den blir sikrere slik at ulykker unngås, og transporttilbudet blir mer forutsigbart.

En ny vei kan også føre til at flere bruker den. Kollektivselskap og kollektivreisende har nytte av veien på samme måte som private trafikanter: Transporten tar kortere tid, og den blir sikrere.

Også varetransporten og næringslivet har nytte av bedre veier. Når de ulike strekningene blir prioritert for utbygging, er det samfunnsøkonomisk lønnsomhet som vektlegges og brukes som premiss. Når netto ringvirkninger øker, øker den samfunnsøkonomiske lønnsomheten, ifølge Vista Analyse.

Rapporten derfra presenterer analyseresultater av netto ringvirkninger for åtte veistrekningene i Nye Veiers portefølje:

  • Tre E39-strekninger i og vest for Kristiansand
  • E18 ved Grenland
  • Fire E6-strekninger sør og øst/nord for Trondheim:
  1. Ulsberg–Prestteigen
  2. Prestteigen–Skjerdingstad
  3. Ranheim–Værnes
  4. Kvithammar–Åsen

Hele rapporten fra Vista Analyse kan du lese her: Sluttrapport Vista Analyse.

Vista Analyse har også laget en rapport som gir bakgrunn og en oppdatering av teoretisk og empirisk kunnskapsstatus og inkludering av netto ringvirkninger i nasjonale og internasjonale veiledere. Den kan leses her: Bakgrunn og kunnskapsstatus