Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for E6 Brumunddal veikryss

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-1 og § 12-8 varsles om igangsettelse av detaljreguleringsplan for endret/optimalisert løsning for E6 Brumunddal veikryss med tilhørende lokalveier i Ringsaker kommune.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-1 og § 12-8 varsles om igangsettelse av detaljreguleringsplan for endret/optimalisert løsning for E6 Brumunddal veikryss med tilhørende lokalveier i Ringsaker kommune.

>> Last ned varslingsbrev til grunneiere, offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner og andre (pdf).