Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for E6 for Uthuskrysset

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-1 og § 12-8 varsles oppstart av arbeider med endret detaljreguleringsplan for E6 ved Uthuskrysset i Stange kommune. (Plan nr. 0417685.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-1 og § 12-8 varsles oppstart av arbeider med endret detaljreguleringsplan for E6 ved Uthuskrysset i Stange kommune. (Plan nr. 0417685.

>> Last ned varslingsbrev til grunneiere, offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner og andre (pdf)