Video med Vatnan: - Må tenke nytt i alle ledd

I Trøndelag skal Nye Veier bygge over 10 mil E6 nord og sør for Trondheim. Arbeidet ledes av den markante prosjektgjennomføreren Johan Arnt Vatnan.

– Gode og trygge veier er avgjørende for vekst og utvikling i vår landsdel som samles til ett fylke fra 1. januar 2018, sier Nye Veiers prosjektdirektør i Trøndelag.

Johan Arnt Vatnan (se video under) er relativt fersk «veisjef», men har omfattende ledererfaring fra mange krevende byggeprosjekter. Ikke minst St. Olavs Hospital, landets største og mest komplekse sykehusutbygging.

Vil utvikle anleggsbransjen

– Der hadde vi som ambisjon å utvikle norsk byggenæring, og nå gjelder det samme for anleggsbransjen. Skal vi lykkes med å bygge trafikksikre kvalitetsveier raskere, smartere og rimeligere enn før – og det skal vi! – er det nødvendig å tenke nytt i alle ledd.

– En viktig del av dette er å involvere rådgivere og entreprenører så tidlig som mulig – og finne kontraktsformer som fremmer produktivt samspill, ikke langdryge og kostbare konflikter, påpeker Vatnan.

Han mener det er fullt mulig å redusere investeringskostnadene med opp mot 20 prosent i Nye Veiers prosjekter.

Midt i trafikken

Møt prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan  – midt i E6-trafikken i Trøndelag:

VIDEO

Bilder