Vurderer svensk veistandard

Noe enklere, men like trafikksikkert. Nye Veier vurderer svensk standard på E6-utbygingen i Trøndelag.

Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan sier ifølge Trønder-Avisa at Nye Veier har de samme kravene til veistandard som Statens vegvesen. Men Vatnan mener det er rom for å gjøre ting enklere. Og sammen med en mer effektiv gjennomføringsmodell skal kostnadene reduseres med 20 prosent.

Nye miljøer gir nye løsninger

I Sverige er retningslinjene for veibygging annerledes enn i Norge. For eksempel kan nye firefelts motorveier i tynt befolkede strøk bygges med en bredde på 18,5  meter for å ha en fartsgrense på 110 kilometer i timen. Kravene i Norge har en annen innretning, og innebærer at motorvei med 110-sone og høy trafikkbelastning må være 23 meter bred.

– Når vi har bygd veier i Norge, har vi gjort det veldig flott. Spørsmålet er om alle tiltakene er nødvendige? Ved å redusere kostnaden per meter, kan vi bygge flere meter, sier Vatnan som påpeker at nye krefter og uavhengige miljøer, også kommer opp med nye løsninger.

Sikkerhet og samfunnsøkonomi

Prosjektdirektøren forsikrer at dette ikke vil gå ut over trafikksikkerheten.

– Det blir sikrere å kjøre på norske veier med den standarden vi ønsker å holde oss til, sier Vatnan.

Av stor betydning er også de foreslåtte fartsgrensene. Hele E6 fra Ranheim til Åsen skal ifølge Nye veier ha 110-sone. Dette gir en mye større samfunnsøkonomisk gevinst.

– Hvis det koster 200 millioner kroner å øke fartsgrensa fra 90 til 110 på en strekning, kan det gi én milliard i samfunnsøkonomisk gevinst. Det er stor forskjell på 90-sone og 110-sone, sier Vatnan.

Ranheim–Åsen lønner seg best

Samfunnsøkonomi er nettopp hovedkriteriet når Nye veier prioriterer hvilke strekninger som skal bygges ut. Dette er nedfelt i mandatet fra staten. En fersk rapport om samfunnsøkonomisk nytte på åtte av selskapets prosjekter, viser at Ranheim–Åsen er blant de mest lønnsomme.

– Vi var klar over at denne veien hadde stor nytteverdi, men jeg er overrasket over at den skilte seg ut så mye. Det er ikke bare ren matematikk, men omfattende analyser som ligger bak denne rapporten. Det er gjort et grundig arbeid, som understreker at det var riktig å prioritere E6 nord, sier Vatnan.

Tilbudskonkurransen for strekningen Ranheim–Åsen utlyses til høsten, og innen våren 2018 skal totalentreprenør være engasjert. Byggestart er planlagt i første del av 2019, og byggeperioden er beregnet til mellom fem og seks år.

Bilder