Sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift

Nye Veiers hovedkontor er blitt sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift.
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
Torsdag 14. desember overrakte ordfører i Kristiansand, Harald Furre, plakett som bevis for dette til Nye Veiers administrerende direktør, Ingrid Dahl Hovland.
Dette skriver stiftelsen Miljøfyrtårn om Nye Veier: «Nye Veier AS (NV) har et meget godt internsystem. HMS-policyen er gjennomarbeidet, velformulert og relevant, også når det gjelder ytre miljø. Risikovurderingene er gode, og avvikssystemet er forbilledlig, ikke minst når det gjelder ytre miljø. HMS – opplæringen er god. Sykefraværet er lavt, noe som tyder på et godt arbeidsmiljø. Det er satt mål om å redusere sykefraværet ytterligere. NV har gode og nyskapende anskaffelsesprosedyrer, som fremmer miljø- og klimavennlige løsninger, bl.a. ved å legge til rette for å benytte innovative løsninger som leverandører og andre besitter. Miljøkrav i kontraktene følges opp med dokumentasjon, bl.a. når det gjelder klimautslipp. NV har fokus på å begrense transportbehovet, og på miljøvennlig transport. Kildesorteringen i lokalene til NV på Tangen i Kristiansand var tidligere ikke tilfredsstillende. Men kildesorteringssystemet er forbedret som ledd i Miljøfyrtårnsertifiseringen, og det er satt mål om radikal økning av kildesorteringsgraden fra 2018. NV har en meget god policy for etikk og samfunnsansvar. NV er bevisst at de store miljø- og klimafotavtrykkene til selskapet ligger i hvordan de nye veiene i porteføljen planlegges, bygges og driftes. NV har ambisjoner om å ta en lederrolle i å redusere klimafotavtrykk i bransjen.»
Arkiv