E18 Sørøst

Det er høy aktivitet i E18-utbyggingsområdet som strekker seg fra Langangen i Telemark til Grimstad i Aust-Agder. Vi bygger 16,5 km ny firefelts vei på strekningen E18 Rugtvedt-Dørdal, gjennomfører tunneloppgradering og sprengning av nye tunnelløp E18 Kjørholt og Bamble tunneler, samt bygger ny 23 km firefelts vei på strekningen E18 Tvedestrand-Arendal. I tillegg pågår reguleringsplanprosess for strekningen Langangen-Rugtvedt. Det er dessuten igangsatt et interkommunalt plansamarbeid for utarbeidelse av kommunedelplan for de resterende strekningene Dørdal-Tvedestrand og Arendal-Grimstad.

Siste nytt

27. februar 2018 Interkommunalt plansamarbeid for ny firefelts vei på strekningen fra Dørdal til Grimstad

Det er igangsatt et stort interkommunalt plansamarbeid for ny firefelts vei på strekningene fra Dørdal til Tvedestrand og Arendal til Grimstad. Samhandling og informasjon er nøkkel til suksess

27. februar 2018 Høy aktivitet på prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal

Det er høy aktivitet i prosjektet for utbygging av strekningen E18 Tvedestrand-Arendal. Ved utløpet av januar 2018 var det en ferdigstillelse i prosjektet på ca 40%. Det er passert hele 5,5 millioner kubikk utsprengt fjell på strekningen.

27. februar 2018 Mer vei for pengene i Telemark

I løpet av de snart to første årene Nye Veier har vært operativt er det signert tre store entreprisekontrakter i E18-utbyggingsområdet. Utbyggingsområdet strekker seg fra Langangen i Telemark til Grimstad i Aust-Agder. Alle anleggsprosjektene er kommet godt i gang og i rute.

Strekningene

E18 Langangen – Grimstad er et av de fire utbyggingsområdene i Nye Veier. Dette er strekningene vi bygger ut:

Videoer og dronefilmer E18 Langangen – Grimstad

Her finner du videoer og dronefilmer fra prosjektene som er i gang i E18-utbyggingsområdet. Ta en titt!