E18 Arendal – Grimstad

Nye Veier har startet et samarbeid med Arendal og Grimstad kommuner om en verdiøkningsprosess for å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet. Styret i Nye Veier har foreløpig ikke prioritert E18 Arendal-Grimstad for utbygging. Det igangsatte arbeidet vil muliggjøre prioritering av utbygging av delstrekningen som inngår i kommunedelplanen for E18 Dørdal –Grimstad vedtatt høsten 2019.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo